Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Samtal
Spaning
Tävling
Tips
Veckans spaning
Vinst
SAS - Årsredovisning 2015/2017 – Narva
Utmaning

Vart ska SAS och varför ska man tro på SAS? Som flygbolag verkar SAS i en av världens mest konkurrensutsatta branscher, intresset för bolaget är stort, både i Sverige och utomlands. Ambitionen var en årsredovisning som tydligare förmedlade potentialen i bolaget och den etablerade strategin men som inte ryggar för de utmaningar som finns, både för branschen och för ett nischat flygbolag som SAS.

Strategi

En förändring mot tidigare år är ett större grepp kring hur SAS skapar värde, både för bolagets intressenter och ägare men även för samhället i stort. SAS ville också tydliggöra de viktigaste skälen till att investera i företaget för potentiella investerare, och på vägen skapa en varumärkesbyggande produkt som osar ännu mer SAS än tidigare.

För att tydliggöra det värde som SAS skapar inleds årets årsredovisning med företagets värdeskapandemodell. Här berättar SAS på ett transparent sätt om både de resurser som är grunden för verksamheten, vad företaget ger tillbaka till samhället och vilket värde verksamheten har för olika intressegrupper.


”För oss är års­redo­visningen en viktig kanal där vi får ut­rymme att kom­municera vår strategi och verksamhet men även identitet och vår roll som före­tag. På så sätt bygger vi vårt varu­märke lång­siktigt bland alla våra mål­grupper.”

Björn Tibell
Head of Investor Relations på SAS

Resultat

Resultatet är en heltäckande och lättillgänglig redovisning med ett tydligare fokus på SAS som investering och på de värde som bolaget skapar, både för bolagets intressenter men även i ett bredare perspektiv.

Exempelvis har icke-finansiella nyckeltal och områden tilldelats större utrymme än tidigare och företagets roll för att möjliggöra både handel, turism, kulturutbyte och regional utveckling beskrivs.

SAS har – i likhet med många företag internationellt – tagit vara på potentialen av att tydligare kommunicera sitt värdeskapande för samhället. Trenden har vuxit fram gradvis sedan ramverket för integrerad rapportering släpptes i slutet av 2013.

Du hittar årsredovisningen 2015/2016 online här.

SAS - Årsredovisning 2015/2017

SAS - Årsredovisning 2015/2017

SAS - Årsredovisning 2015/2017