Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Samtal
Spaning
Tävling
Tips
Veckans spaning
Vinst
Webbinar
Webinar

Narva lanserar ny mission:
Trust and transformation

Narva satte 2014 ett utmanande mål. Byrån skulle på fyra år bli dubbelt så stor, vara ledande i Norden och prestera resultat i världsklass.

Nu, år 2019, känner vi att det är dags att spänna bågen igen. Vi vill fortsätta bygga en byrå i världsklass och vi drivs av att arbetet ska vara både roligt och utmanande.

När vi nu startar resan mot framtiden, står vi starkare än någonsin. Vårt erbjudande är välanpassat till efterfrågan, vi har en stark företagskultur och vi har några av världens mest spännande företag på kundlistan. Dessutom har vi ett starkt team av medarbetare.

Efter en analys av vårt nuläge, omvärlden och framtiden har vi valt en strategisk inriktning som innebär att vi anpassar oss till, och drar fördel av, de trender och drivkrafter vi ser i världen. Lyckas vi väl är vi övertygade om att vi kan nå – och överträffa – våra utmanande mål för de kommande åren.

DEN FÖRÄNDERLIGA FRAMTIDEN
Ständig förändring är det nya nuläget. Förutsättningarna för företag, organisationer och människor förändras från dag till dag. För Narva, en rådgivare som ska skapa affärsnytta för kunderna, ställer detta höga krav på att vara pragmatiska och hela tiden bidra med nya perspektiv.

Samtidigt blir kampen om att locka och behålla de bästa talangerna allt hårdare, och även här råder ständig förändring. Människor arbetar kortare tid på samma arbetsplats, fler är gigare och de bästa talangerna har höga krav på den egna utvecklingen och möjligheten att påverka sitt arbete.

Vi ser också en värld där kommunikationen blir allt mer intensiv från företag, privatpersoner, politiker och organisationer. Det finns en utbredd reklamtrötthet och i takt med att kommunikationen blir allt mer sofistikerad ökar också misstroendet mot kommunikation.

Med det här, ganska röriga, landskapet som fond har vi formulerat Narvas mission och nya mål.

Missionen Trust and Transformation visar vad det är vi tillför till världen. Genom vårt arbete ökar vi förtroendet mellan människor. I den pågående transformationen är Narva både en motor som driver förändring och vi hjälper våra kunder att förstå och agera klokt i transformationen.

Men vad händer då i vår omvärld?

DIGITALISERINGEN SKAPAR HOT OCH MÖJLIGHETER
För Narva och för våra kunder, är digitaliseringen det enskilt viktigaste förändringsområdet. Digitaliseringen snabbar på och transformerar processer. Saker som tidigare tog timmar, dagar eller veckor kan idag göras på en sekund. För inte så många år sedan fanns det ett morgonskift på en del byråer som satte samman pressklipp till medierapporter för byråns kunder. Men digitaliseringen innoverar också tjänster genom att digital kommunikation skapar nya möjligheter och kan göras mer träffsäker.

Idag ser vi hur den digitala standarden XBRL närmar sig ett genombrott som kommer att revolutionera hur finansiell information kommer att kunna presenteras – utan särskilt mycket handpåläggning. Möjligheter öppnas för nya aktörer att krossa gamla affärsmodeller. På Narva har vi börjat använda digitala verktyg för kristräningar, insamling och analys av hållbarhetsdata, för digitala kampanjer och inbound marketing. Hos våra kunder ser vi hur strategier och budgetar för kommunikation flyttar digitalt. Den omställningen är en utmaning i sig, att organisera sitt arbete i ett digitalt kommunikationslandskap.

FÖRTROENDE ÄR EN BRISTVARA
Ett högt förtroende och ett starkt varumärke blir mer värdefulla tillgångar för våra kunder. Det är en positiv trend för ett företag som Narva. Över hela världen ser vi en tilltagande skepsis mot företag, politiker och media. I samhället minskar tilltron till att det politiska systemet kan skapa lösningar på samhällsproblem. Missnöjespartier växer sig allt starkare. Det nya medielandskapet gör att ett långsiktigt uppbyggt förtroende kan krossas över en natt.


» Vi märker att bolag och organisationer är medvetna om att förtroendet är sårbart, fler pratar om och förbereder sig för kris. «

Globalisering och ny teknik leder till att kriser sprider sig blixtsnabbt och långt utanför ett lands gränser. Ny teknologi som deep fake gör det ännu svårare för människor att kunna lita på att kommunikation är äkta. Transparensen gör det svårare för samhällsaktörer att navigera i ett komplicerat landskap med stakeholders som har motstridiga intressen.

HÅLLBARHET BLIR ALLT VIKTIGARE
Krav ställs på företag och organisationer att forma strategier och utveckla affärsmodeller där hållbarhet är integrerat – men också att kunna agera ansvarsfullt. Aldrig har fler haft det bättre i världen än idag. Samtidigt ställer en fortsatt välståndsutveckling krav på att detta sker hållbart. Det leder till att människor ställer allt högre krav på agerande och värderingar från företag och organisationer.


» Fler pratar om hur man som bolag eller organisation kan vara mer transparenta. Genom att också berätta om sin negativa påverkan skapas förtroende för bolaget. «

Affärsmodeller tvingas bli hållbara och cirkulära för att skapa långsiktig överlevnad för företagen. En utveckling som drivs på av lagstiftare, opinion och kostnadspress.


» En allt tydligare koppling görs mellan hållbara lösningar och ekonomisk vinning. Det finns nu data som visar att det är lönsamt att arbeta med hållbarhet, något som i sin tur ökar konkurrenskraften. «

ENGAGEMANG ÄR NYCKELN
Framtidens kommunikation måste vara ännu mer relevant, skapa ett högre intresse och ta vara på kraften i människors engagemang. Oavsett om vi är avsändare, mellanhand eller mottagare – mängden media, bilder och budskap växer exponentiellt. Tröttheten på reklam och budskap ökar hos våra kunders målgrupper. Dels handlar det om mängden – men också relevansen.


» Det är ofta lättare att vara relevant än att nå fram. «

Algoritmerna har ännu inte blivit tillräckligt träffsäkra. Det gör det svårare att få uppmärksamhet, skapa intresse och bygga engagemang. Samtidigt ställer människor i det nya medielandskapet, krav på involvering – man vill inte bara stå vid sidan och titta på. Det är ett asymmetriskt medielandskap som växer fram, därför kan till exempel Greta Thunberg bräda världens alla politiker och energiaktörer i klimatfrågan.

KOMPETENSUTMANINGEN
Det kommer att vara avgörande för Narva att ha ett kunskapsförsprång jämfört med våra kunder för att kunna vara framgångsrika. Då måste vi lyckas locka de bästa talangerna. Där finns nya utmaningar att överkomma. I och med Gigekonomin är det fasta jobbet inte längre en given standard och för fast anställda sjunker genomsnittstiden för en anställning. Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare.

Vi behöver ständigt lära oss, använda och förhålla oss till ny teknik. Arbetsuppgifter, men också hela arbeten automatiseras i allt större utsträckning. Då blir det viktigt att vi också utvecklar den sortens kompetens som inte kan automatiseras. Samtidigt ökar konkurrensen när företag och organisationer allt oftare väljer att bygga upp eller genom förvärv utveckla funktioner inhouse för sådant som man tidigare använde byråer till. Det pågår också i kommunikationsvärlden en branschglidning där otraditionella aktörer går in på nya områden.

FÖRÄNDRING EN FRAMGÅNGSFAKTOR
Vårt jobb måste vara lika vasst när vi gör verklighet av smarta idéer som när vi visar vägen framåt i en presentation. Förändring i samhälle och näringsliv går snabbare än någonsin. Det nya nuläget är i ständig rörelse. Då behöver tiden mellan beslut och genomförande bli kortare och längre eller repetitiv planering ersätts av mer agila arbetssätt.


» Vi måste vara på tårna på ett annat sätt och följa omvärlden varje dag för att hitta snabba kommunikations­möjligheter. Ettårsplaner fungerar inte längre, knappt kvartalsplaner. Det måste finnas utrymme för flexibilitet och agilitet. «

I förändringen vill andra vara involverade och inte bara serveras en färdig lösning. Här finns en stor möjlighet: Efterfrågan på partnerskap och co-creation har förutsättningar att skapa mer långsiktiga kundrelationer.