Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Samtal
Spaning
Tävling
Veckans spaning
Vinst

Så jobbar de svenska företagen med FN:s nya hållbarhetsmål

Tidigare i höst klubbades FN:s 17 nya globala hållbarhetsmål. Narva arrangerade ett seminarium med fokus på hur företagen borde arbeta med de nya hållbarhetsmålen.

Panelen bestod av styrelseproffset Sussi Kvart, Swedbanks hållbarhetschef Amanda Jackson, Mannheimer Swartlings hållbarhetschef Emma Ihre och tankesmedjan Fores vd Mattias Goldmann.

Panellisterna var överens om att de nya hållbarhetsmålen rör alla länder, till skillnad från de tidigare milleniemålen som riktade fokus på utvecklingsländerna. Däremot var de inte lika eniga om hur företagen bör arbeta med målen. Emma Ihre och Amanda Jackson tyckte att företagen ska välja ut ett antal mål som är kopplade till kärnverksamheten och arbeta med dessa, medan Mattias Goldmann lyfte fram att det är viktigt att företagen arbetar med målen som en helhet.

– Det är dumt av regeringen att gå ut med att Sverige ska fokusera på mål nummer sex, som handlar om rent vatten, när tanken med målen är att de ska lyfta fram alla problem tillsammans. Därför är det viktigt att företagen arbetar med de 17 målen som en helhet, sade Mattias Goldmann.

Amanda Jackson och Emma Ihre var tydliga med att det i deras verksamheter är viktigt att arbeta med hållbarhet både internt och externt. Mannheimer Swartling har sett en större förväntan om att inkludera hållbarhetsaspekter i den juridiska rådgivningen till klienter. Dessutom arbetar advokatbyrån sedan länge med att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till jurister i utvecklingsländer. För Swedbank handlar det om att göra hållbarhetsanalyser vid investeringar och kreditgivning.

– Det räcker inte med ekobananer, återvunnet papper och miljöpatroner i skrivaren, sade Amanda Jackson.

Sussi Kvart menade att hållbarhet är något som hon märker får en större del i styrelsearbetet, men hon lyfte fram att detta till stor del är tack vare enskilda individer som är intresserade av hållbarhet. Hon påpekade också att de frågor som inkluderas i de nya hållbarhetsmålen är något som de flesta stora, svenska företag har arbetat med under en lång tid.

– De nya hållbarhetsmålen bygger på problem som svenska företag har arbetat med länge, det är inget nytt men en bra påminnelse om sådant som är vanlig anständighet och del i affärsplanearbetet, sade Sussi Kvart.

Hon lade till att hållbarhetsarbetet laddar varumärket och att det är en klar fördel att ligga i framkant.

– Arbetet engagerar, men det är inte alltid konsumenter utan snarare investerare och medieskandaler som driver på arbetet, sade Emma Ihre.

Mattias Goldmanns tips till näringslivet var att se hållbarhetsmålen som ett smörgåsbord, där företag kan välja ut problem som de inte arbetat med sedan tidigare. Dessutom menade han att det är viktigt för företag att arbeta extra med de mål där de kan göra störst nytta – och kommunicera inom de områden som de är bäst på.