Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Samtal
Spaning
Tävling
Veckans spaning
Vinst

Panelen enig: ”Skatt har blivit en förtroendefråga”

Det var en kunnig och engagerad publik som kom på Narvas lunchseminarium den 17 januari för att lyssna på David Perrone, ansvarig för Tax Management på KPMG, och Kristina AtKisson, generalsekreterare på Nätverket för Hållbart Näringsliv. Temat var ”Skatter – från kostnad till förtroendefråga”.

Panelisterna pratade om den senaste utvecklingen inom området skatt som hållbarhetsfråga och diskuterade frågor om hur bolagen kan skapa förtroende genom att hantera, rapportera och kommunicera skatter mot sina intressenter. Transparens var det nyckelbegrepp som återkom i samtalet. Moderator för seminariet var Claes Sjöberg, senior rådgivare på Narva.

”Det har hänt mycket inom skatteområdet de senaste åren och det har definitivt blivit en fråga om förtroende. Intressenter ställer allt mer frågor om just skatt och det har hamnat på de flesta av storbolagens radar”, berättade David Perrone och fortsatte:

”Attityden är inte längre att skatter bara är en kostnad som måste hanteras. Med ett ökat fokus på ansvarsfullt företagande finns ökade förväntningar på att bolagen ska vara mer transparenta. Skattesystemet har inte hängt med i bolagens förändringsarbete de senaste åren och det förs nu omfattande diskussioner om hur systemet måste förändras.”

Med ökade krav på transparens från ägare och media, känner bolagen att det är viktigt att vara proaktiva i sitt skattearbete. Kristina AtKisson berättade mer om hur trenden ser ut:

”Allt fler bolag uppmärksammar, rapporterar och utarbetar en policy för skattehantering. Det är dels en fråga om ansvar och dels en fråga om riskhantering. I vissa fall är det bolagens hållbarhetsansvariga som driver frågan ur ett samhällsperspektiv, i andra fall mer en fråga om riskhantering – både ur finansiell- och varumärkessynpunkt. Eftersom området fortfarande är under utveckling är detta en ny resa för många bolag. En tendens som vi ser är att allt fler bolag beaktar skatter i förhållande till sina värderingar, ansvar, affärsetik”.

På frågan om hur framtiden ser ut, var Kristina och David överens. Om tre år är skatter ett större inslag i bolagens hållbarhetskommunikation och kommer även synas mer i bolagens årsredovisningsarbete.

Arbetet med hur skattesystemet ska förändras pågår för fullt, och på sikt kommer säkerligen fler regulatoriska krav på bolagen. David Perrone påpekade att det ännu bara är ett fåtal stora svenska bolag – Stora Enso, H&M, Electrolux och Sandvik – som har offentliggjort sin skattepolicy och även små steg framåt kommer därför att kunna få stor betydelse. Han förutspådde å andra sidan även att vi kommer att se länder som sänker bolagsskatten i konkurrensen om bolagen.