Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Samtal
Spaning
Tävling
Tips
Veckans spaning
Vinst
Webinar

”På agendan” med Anders Knape

Anders Knape (M), nybliven ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), besökte Narva och fick tillfälle att träffa aktörer inom vård och omsorg. Ett antal olika frågor avhandlades och engagemanget var högt, särskilt när det gällde frågan om moms på inhyrd vårdpersonal.  

Anders Knape beskrev det förändrade politiska landskap som SKL nu verkar i, och hur det har och kan komma att påverka hur SKL arbetar. Det handlar om januariavtalet mellan S, C, L och MP och riksdagens roll, men även hur hälso- och sjukvårdspolitiken bedrivs ute i regionerna och vilken vikt som läggs vid frågorna.

Det finns många angelägna områden att diskutera inom hälso- och sjukvården. De tre viktigaste frågorna just nu är enligt Anders Knape:

1. Köerna – kösituationen och tillgänglighet är en brinnande fråga för många regioner och patienter.

2. Digitalisering – implementeringen av digitala lösningar och nya produkter går för långsamt. Här finns mycket att göra och SKL har bland annat gått in som huvudägare i Inera för att arbeta mer med frågan.

3. Personalförsörjningen – en stor fråga som ingen kommer ifrån. Det krävs ett nytt sätt att arbete på och åtgärder måste till för att kunna leverera sjukvård med kvalitet.

Flera av deltagarna lyfte moms-frågan som ett rejält problem som kan få allvarliga följdeffekter. Från den 1 juli ska moms läggas på all inhyrd personal, bemanningsföretag, konsultläkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal som verkar via eget bolag. Erik Strand, vd Praktikertjänst, lyfte den situation som vårdgivare i de norra delarna av Sverige, där det redan i dag är en utmaning att bedriva verksamhet, kommer att ställas inför. Utformningen av momsen innebär en snedvridning av konkurrensen. Anders Knape framförde att flera medlemmar i SKL tycker att frågan är problematisk.

Kopplat till moms-frågan lyfte Britta Wallgren, landschef Capio, vikten av att behålla kompetensen inne på sjukhusen. Personalförsörjningen är en stor utmaning och det gäller att skapa villkor som gör att anställda vill stanna kvar. Ander Knape sade att personalen i sektorn skulle behöva arbeta lite mer och längre. Om alla som jobbar deltid skulle börja jobba heltid så skulle 50 000 tjänster sparas in. Att jobba två år till skulle också kunna lätta trycket mycket.

Läkemedelsfrågan diskuterades också. Det är en strategisk och omfattande fråga med stor sprängkraft som bland annat innefattar hur Sverige ska positionera sig som forskningsnation. Marie Ohrlander, policy- och kommunikationsdirektör MSD, och Malin Parkler, vd Pfizer, resonerade kring Sverige som life-science nation och hur precisionsmedicin ska komma alla till gagn. Anders Knape ansåg att staten och regionerna måste kroka arm och möta denna utmaning tillsammans. Det är inte nödvändigtvis pengens storlek som är avgörande – ett initiativ har ett starkt symbolvärde och SKL:s medlemmar har också egen utvecklingskraft.