Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Almedalen
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Inför valet
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Panelsamtal
Samarbete
Samtal
Spaning
Tävling
Tips
Veckans spaning
Vinst
Webbinar
Webinar

Hållbarhet högt på agendan hos Astra Zeneca och Chiesi

Höga målsättningar och en ambitiös ledning som sätter tydliga incitament för att driva på utvecklingen i hela organisationen. Det är receptet för att lyckas med en hållbar omställning i hela värdekedjan som presenterades av Astra Zeneca och Chiesi vid ett panelsamtal hos Narva.

Fokuset på hållbarhet har fått allt större betydelse för företag och människor i alla delar av samhället och en kraftfull omställning har aldrig varit mer angelägen eller brådskande än idag. Life science-sektorn har en viktig roll i samhällets omställning mot hållbarhet, både för att stärka folkhälsan och bidra till välmående samhällen inom planetens gränser.

I maj i år lanserade Lif – branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen ett ambitiöst hållbarhetsmanifest med nio åtaganden med FN:s globala hållbarhetsmål som ledstjärna. Tanken är att manifestet ska bidra till att göra svensk läkemedelsindustri till en ledande aktör i hälso- och sjukvårdens omställning till långsiktig hållbarhet.

Astra Zeneca och Chiesi är två bolag som har tagit ledartröjan i denna bransch. Under ett panelsamtal hos Narva delade Viktoria Petrell, nordisk HR- och hållbarhetschef på Chiesi och Fredrik Hellman, Global Climate Resilience Lead på Astra Zeneca, med sig av hur läkemedelsbolagen kan bidra till en accelererad omställning i värdekedjan och vilka utmaningar och lösningar de ser på resan framåt.

Både Viktoria Petrell och Fredrik Hellman betonar vikten av att ta ett helhetsgrepp och att sätta sin ribba högt, med ambitiösa och tydliga målsättningar på lång och kort sikt. Tack vare en tydlighet och driv från ägare och ledning finns hållbarhetsarbetet sedan länge väl integrerat i hela organisationen hos båda bolagen.

Chiesi är den största globala läkemedelskoncernen i världen, som har en B Corp-certifiering. En certifiering för företag som vill prioritera andra mål än enbart vinst som mått på sin framgång och säkerställa att man agerar hållbart på alla plan. Det innebär bland annat att de var tredje år utvärderas efter allt skarpare hållbarhetskrav för att behålla sin certifiering.

– För oss har arbetet också varit värderingsstyrt. Vi tror att det finns en modell där man både kan generera vinst och göra något bra för samhället. Ibland måste man börja med något bara för att man tror på det, och sedan märker man ofta att det också ger vinst, säger Viktoria Petrell.

För att skapa delaktighet och engagemang involveras varje medarbetare hos Chiesi i hållbarhetsarbetet genom en rad olika sustainability pathways.

– Nyfikenhet är viktigt för oss. Som bolag inser vi att vi inte kan  allt själva, utan är beroende av att få med oss kunskap från såväl anställda som våra samarbetspartners, säger Viktoria Petrell.

Astra Zeneca har satt riktigt ambitiösa klimatmål där företaget har som långsiktigt mål att vara klimatnegativa i hela värdekedjan redan till 2030. Astra Zeneca är anslutet till Science Based Target Initiative, vilket innebär att företaget har satt vetenskapligt baserade mål i linje med Parisavtalet. Hos Astra Zeneca följer man upp målen med tät återrapportering varje kvartal. Företagets chefer på olika nivåer har fått tydliga incitament genom att de utvärderas i relation till hur väl klimatmålen uppnås inom deras ansvarsområde.

– Vi har valt att gå ut offentligt och prata om våra ambitiösa klimatmål innan vi har alla svaren på framtida lösningar. Det skapar en anspänning som har hjälpt oss prioritera och även leverera med en faktisk reduktion av växthusgaser från den egna verksamheten med 57% 2021 jämfört med vårt basår 2015, säger Fredrik Hellman.

Fredrik Hellman berättade också att man i branschen arbetar med några av växthusgasernas doldisar. Drivgaser som används i vissa inhalatorer för att behandla Astma och KOL har ofta en kraftigare klimatpåverkan än koldioxid. Både Chiesi och Astra Zeneca investerar i innovationer för att ta fram nya alternativ med klimatpåverkan nära noll och planerad lansering under 2025.

Många utmaningar och lösningar delar branschen med andra aktörer i samhället – till exempel att använda energi effektivare och på det sättet göra stora besparingar. Andra utmaningar är mer unika. Ett viktigt område är att designa effektiva molekyler för att bota sjukdomar samtidigt som vi säkerställer säkra utsläpp som inte påverkar vattenlevande organismer negativt när de lämnat kroppen och hamnar i sjöar och vattendrag, Ett annat fokus är att hitta logistik för att tillsammans med apotek hantera läkemedel på ett cirkulärt sätt när så är lämpligt.

En utmaning i läkemedelsbranschen att utvecklingstiden för nya produkter ofta är lång och hållbarhet behöver finnas med i processen från början.

– Det tar oftast mellan 5-10 år att utveckla ett nytt läkemedel, så det blir viktigt med de tidiga besluten i en process för att vi ska kunna leverera på våra hållbarhetsmål för de kommande fem eller tio åren, säger Fredrik Hellman

Både Chiesi och Astra Zeneca ser fördelar med att ligga i framkant inom hållbarhet. Förutom alla värden med att vara ett ansvarstagande bolag och de besparingar de innebär att använda naturresurser effektivt underlättar en stark hållbarhetsprofil även för framtida investeringar och att lyckas i framtida upphandlingar där det kommer det att bli allt strängare krav på en hållbar profil för att passera nålsögat.

Tre fokusområden
Vilka är de tre största samhällsutmaningarna ni arbetar med på hållbarhetsområdet?

Fredrik Hellman
* Vi hjälper till att utveckla morgondagens läkemedelsbehandlingar, för att fler ska kunna leva ett bra liv
* Etik och transparens i hela värdekedjan, från våra leverantörer, partners och hela vägen till patienten.
* Klimatet: Vår ambition är att ha negativa utsläpp av växthusgaser i värdekedjan till 2030 och ta vårt ansvar för att bromsa klimatkrisen.

Viktoria Petrell
* Hälsa och välmående – det är naturligt för läkemedelsbolag.
* I vår globala hållbarhetsstrategi lyfter vi fram nio av FN:s 17 hållbarhetsmål där vi har direkt påverkan.
* Vår ambition är att vara klimatneutrala i hela vår verksamhet till 2035. Samtidigt vill vi betona #actionoverwords