Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Almedalen
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Inför valet
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Panelsamtal
Samarbete
Samtal
Spaning
Tävling
Tips
Veckans spaning
Vinst
Webbinar
Webinar

Läkemedelsbranschens hållbarhetsmanifest sätter agendan framåt

Lif – branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen har lanserat ett ambitiöst hållbarhetsmanifest med nio åtaganden med FN:s globala hållbarhetsmål som ledstjärna. Tanken är att manifestet ska bidra till att göra svensk läkemedelsindustri till en ledande aktör i samhällets omställning till långsiktig hållbarhet.

Dessa nio åtaganden gäller Lif och dess medlemsföretag med verksamhet såväl i Sverige som globalt. Medlemsföretagen har åtagit sig att spegla manifestet i sin egen hållbarhetsplan och att samverka för att kontinuerligt utveckla och följa upp hållbarhetsarbetet i linje med Lifs manifest.

Lifs nio åtaganden tar ett helhetsgrupp kring hållbarhetsfrågorna och är indelade i tre områden; etik och transparens, god hälsa och tillgång till läkemedel och minskad miljöpåverkan. De omfattar läkemedlens hela värdekedja och med samhället som helhet i fokus och betonar även vikten av transparens, förtroende och samverkan.

Life science-sektorn har en viktig roll i samhällets omställning mot hållbarhet både för att stärka folkhälsan och bidra till välmående samhällen inom planetens gränser. Fokuset på hållbarhet har fått allt större betydelse för företag och människor i alla delar av samhället och en kraftfull omställning har aldrig varit mer angelägen eller brådskande än idag.

Inför FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow i november 2021 publicerade över 200 redaktörer för vetenskapliga tidskrifter inom medicin och hälsa en gemensam artikel som uppmanade regeringar och ledare att vidta akuta åtgärder mot klimatförändringarna för att skydda människor hälsa. Det är första gången som så många vetenskapliga tidskrifter har gått samman för att göra ett gemensamt uttalande, vilket återspeglar situationens allvar.

Vi på Narva välkomnar Lifs hållbarhetsmanifest som vi tror har en stor betydelse för att skapa samsyn och kraftsamla för att driva på utvecklingen framåt. Med tydliga mål och åtaganden som skapar samsyn och sätter agendan framåt så underlättas såväl strategiska prioriteringar som mer närliggande beslut för alla aktörer.

Lifs hållbarhetsmanifest hittar du i sin helhet här

För mer information, kontakta:
Tove Tingvall, Practice lead life science, Narva