Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Samtal
Spaning
Tävling
Tips
Veckans spaning
Vinst
Webinar
Sustainability Hållbarhetskommunikation

Hållbarhet – så lockar du investerare just nu

Hållbarhet står högt upp på investerarnas agenda över hela världen. Hur gör man för att passera de största investerarnas nålsöga? Vi på Narva har sammanställt fyra råd som gör det enklare att nå önskade resultat.

BAKGRUND

Vår bedömning är att index och investerarenkäter kommer bli ännu mer viktiga för bolagens möjligheter att attrahera investeringar med hållbarhetsprofil. Det gör att kvaliteten på informationen kommer vara ännu viktigare i en tid när fysiska möten mellan investerare och bolag minskar.

Hållbara investeringar har globalt sett dubblerats sedan 2012 och motsvarar i dag ett värde av cirka 3 000 miljarder dollar enligt Global Sustainable Investment Alliance. Vi ser en snabb utveckling inom allt från värderingsfrågor till hållbart värdeskapande och minimering av klimatförändringarna. Lösningar på hållbarhetsutmaningar tenderar att värderas allt högre av aktiemarknaden.

Börsbolagen påverkas också av EU:s nya regelverk för att styra om kapitalflöden mot hållbara investeringar. Syftet är att en större andel av investeringarna ska gå till åtgärder och verksamheter som motverkar klimatförändringarna samt för att öka transparens.

Utvecklingen går entydigt mot att investerare vill ha mer och mer hållbarhetsdata från bolagen.

Investerare samlar in hållbarhetsinformation från noterade bolag på olika sätt.Dels finns det index och rankings som baseras på vad företagen själva fyller i, exempelvis Dow Jones Sustainability Index, CDP och GRESB. Andra bedömningar baseras på företagets externa information i till exempel års- och hållbarhetsredovisningar och på webbplatser. Exempel på index som baseras på företagets externt publicerade information är Global 100, Ethibel och FTSE4Good.

Vad ska man då tänka på för att få en så bra ranking som möjligt och säkerställa att inte brist på information leder till för låg bedömning? Här är några konkreta tips från oss på Narva.

RÅD 1: VÄLJ UT INDEX SOM ÄR MEST RELEVANTA

För att framgångsrikt arbeta med hållbarhetsindex bör företag anta ett strategiskt förhållningssätt och prioritera de index som är mest relevanta. Inled arbetet med att kartlägga vilka index som era nuvarande och potentiella ägare och investerare är intresserade av. Vilka index använder era konkurrenter? Använd index som är jämförbara för att också kunna kartlägga hur bolaget presterar jämfört med konkurrenter.

RÅD 2: AVSÄTT TID OCH VAR NOGGRANN

Avsätt tid för att fylla i och korrigera enkätsvar. Kontrollera svaren mot guidelines så att inget saknas. Kunskap om bakomliggande bedömningar kan ge betydligt bättre betyg eftersom det ofta är avgörande att specifikt besvara de kriterier som bedöms. Kontrollera också att era svar stämmer med vad ni skrivit i extern publicerad information.

RÅD 3: FÖLJ UPP RESULTATET OCH ARBETA LÅNGSIKTIGT

Använd resultatet för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet internt. Se innehållet i ett index som ett riktmärke för vilka frågor som kan vara viktiga att arbeta med. Frågorna i indexen uppdateras från år till år för att tillgodose den senaste utvecklingen. För nya områden måste ni kanske ta fram nya arbetsprocesser och påbörja datainsamling.

RÅD 4: FÅR NI ETT BRA BETYG – VISA UPP DET! 

Om ni får ett bra betyg i ett index, kommunicera det! Ett pressmeddelande, inlägg på sociala medier, en skylt i receptionen eller en tårta till kaffet? Och glöm inte de egna medarbetarna – hållbar förändring måste alltid vara grundat internt.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Narva bistår många företag i det praktiska arbetet med att rapportera till olika hållbarhetsindex, flera av våra kunder ligger i det internationella toppskiktet. Om du vill veta mer om hur ditt företag ska prioritera mellan olika hållbarhetsindex och hur ni kan lägga upp rapporteringsprocessen tveka inte att höra av dig!

KONTAKT:

johan.sawensten@narva.se
08-599 211 32