Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Samtal
Spaning
Tävling
Veckans spaning
Vinst

Hållbarhet integreras i storbolagens årsredovisningar

Svenska storbolag blir allt bättre på att integrera hållbarhet i årsredovisningar. Men studien visar samtidigt att endast 20 procent av bolagen presenterar mätbara hållbarhetsmål i anslutning till de finansiella målen.

Utvecklingen kring storbolagens hållbarhetsrapportering går snabbt framåt. Den senaste trenden är att fler företag väljer att integrera hållbarhet i årsredovisningen, i stället för att producera en separat hållbarhetsrapport eller placerat som ett enskilt avsnitt i årsredovisningen.

– Allt fler bolag väljer att integrera miljö, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i årsredovisningen. På Narva märker vi att väldigt många bolag funderar på att gå över mot integrerad rapportering, säger Sofia Jonsson, kommunikationskonsult på Narva.

Narva har studerat samtliga års- och hållbarhetsredovisningar från de 168 stora och medelstora bolagen på Stockholmsbörsen under 2016, en studie som även gjordes 2015. Antalet integrerade rapporter ökade under perioden från två procent av bolagen till nuvarande 13 procent.

– Många bolag har inspirerats av ramverket för integrerad rapportering från IIRC som kom för tre år sedan. Ett av fyra bolag på Stockholmsbörsens large cap-lista använder i år värdeskapandemodeller med utgångspunkt i ramverket för att visa hur verksamheten skapar värde ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv, säger Sofia Jonsson.

Analysen visade samtidigt att finansiella mål och hållbarhetsmål ännu inte är fullt ut integrerade. Endast 20 procent av bolagen presenterar mätbara hållbarhetsmål i anslutning till de finansiella målen.

– Trenden går mot mer integrerad målredovisning, men det är fortfarande väldigt många företag som har en lång väg kvar när det gäller rapportering av mätbara hållbarhetsmål i årsredovisningen, säger Sofia Jonsson.

Om studien

Narva har genomfört en analys av de svenska börsbolagens års- och hållbarhetsredovisningar. Analysen inkluderar samtliga företag listade på Nasdaq Stockholm large och mid cap i januari 2016, vilket omfattar 168 företag. Narva genomförde en motsvarande studie 2015.