Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Samtal
Spaning
Tävling
Veckans spaning
Vinst

GRI lanserar standard för hållbarhets­redovisning

Den 19 oktober lanserades GRI Standards – en uppdatering av GRI G4 som är världens mest spridda riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Företag som idag redovisar enligt GRI G4 måste ha gått över till GRI Standards senast 1 juli 2018.

Innehållsmässigt innebär GRI Standards inga större skillnader jämfört med GRI G4 utan de stora ändringarna är istället strukturella. Medan GRI G4 var ett enda sammanhängande ramverk så är GRI Standards uppbyggt i 36 modulära standarder. En fördel med detta är att individuella moduler nu kan uppdateras utan att ramverket i sin helhet måste ses över, vilket varit fallet tidigare.

I och med uppdateringen till standard har GRI också passat på att göra en del mindre uppdateringar i struktur och innehåll, några viktiga uppdateringar utgörs av.

• Tydligare definition och uppdelning av vad som är skall-krav, vad som är rekommendationer och vad som är riktlinjer.
• Vissa indikatorer har flyttats från valbara till obligatoriska delar av standarden, tex EN34, LA16, HR12, SO11, PR5 och PR6.
• Två indikatorer har helt tagits bort, EN27 och EN30.
• Anti-korruptionsfrågorna har flyttat från det sociala området till det ekonomiska området.

Narva välkomnar uppdateringen till standard och ser fram emot att GRI kan hållas mer aktuellt i och med den modulära uppbyggnaden. Vi uppskattar också många av de tydliggöranden och strukturella ändringar som gjorts och hoppas att dessa ska leda till ökad tydlighet för rapportörer och revisorer samt större jämförbarhet mellan olika rapporterande företag.