Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
After work
Case
Föreläsning
Frukostseminarium
Frukostseminarium Stockholm
Inbound marketing
Inför valet
Jobba hos oss
Julgåva
Krisövning
Lunchseminarium
Lunchseminarium Göteborg
Lunchseminarium Stockholm
Mingel
Narva lanserar
Narva växer
Nyhet
Samtal
Spaning
Tävling
Tips
Veckans spaning
Vinst
Webbinar
Webinar

Expertpanel diskuterade läkarnas förtroende för olika aktörer under pandemin

Narva presenterade den 14 december Läkarnas Förtroendebarometer 2020, som bland annat visar att det finns ett brett stöd bland läkare för den svenska coronastrategin. Däremot är förtroende litet för de politiska partierna i vårdfrågor. Motsvarande undersökning genomfördes i april 2018.

Undersökningen kommenterades av Sofia Rydgren Stale, ordföranden i Sveriges läkarförbund, och Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och politisk chefredaktör på Sydöstran, i ett webbinarium under ledning av Göran Hägglund, senior rådgivare på Narva.

Av undersökningen framkommer att läkarna har ett stort förtroende för institutioner som Läkemedelsverket, SBU och Folkhälsomyndigheten medan de har litet förtroende för regionerna och SKR. Förtroendet för Socialdepartementet har ökat något sedan förra undersökningen.

Sofia Rydgren Stale menade att det kanske var förväntat att de samhällsinstitutioner som läkare har störst förtroende är de som de är vana att arbeta med såsom Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Även Stig-Björn Ljunggren pekade på att det kan vara en kollegialitet som ligger bakom det höga förtroendet för sjukvårdens myndigheter.

Förtroendet för de politiska partierna i vårdpolitiska frågor är lågt över lag. Sofia Rydgren Stale menade att läkare ibland uppfatta att politikerna vill detaljstyra. Hon menade samtidigt att coronapandemin har gjort att politikerna har backat tillbaka och många läkare har fått kliva fram och ta mer ansvar, och de har gjort det på ett bra sätt. Stig-Björn Ljunggren påpekade att förtroende för politiker ofta blir lågt i undersökningar, men när man gör mer djupare intervjuer så brukar en mer positiv bild komma fram. Kanske gäller det även bland läkarna.

Slutligen diskuterades att 78 procent av läkarna anser att den svenska coronastrategin i huvudsak har varit rätt samtidigt som bara 14 procent inte håller med med reservation för att tidpunkten för undersökningen (månadsskiftet oktober-november) kan ha påverkat den bedömningen. Sofia Rydgren Stale menade att en förklaring till stödet för coronastrategin kan vara att läkarna uppfattar det som positivt med mer central styrning av hälso- och sjukvården.

Här går det bra att ta del av webbinariet i efterhand.