Hållbarhets­kommunikation

Hållbarhet och ansvarfullt företagande hamnar allt högre upp på företagens agenda och många arbetar för att göra verksamheten mer hållbar. Narva hjälper företag att arbeta med hållbarhet på ett sätt som stödjer företagets affärsstrategiska mål. Vi har stor erfarenhet av såväl analys och organisationsutveckling som intern och extern kommunikation.

Fokusera på rätt saker
Vi stödjer företag i att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast och var störst förbättringspotential finns. Det är viktigt att hållbarhetsarbetet utgår ifrån organisationens egna förutsättningar och verksamhet. Vi kan guida er hela vägen från intressentanalys och väsentlighetsbedömning till urval av relevanta och mätbara indikatorer. 

Hållbarhetsredovisning
Narva har stor erfarenhet av hållbarhetsrapportering i många olika branscher. Vi har djup expertis inom det internationella redovisningsramverket Global Reporting Initiative (GRI) och hjälper årligen ett stort antal företag att redovisa enligt ramverket.

Integrerad årsredovisning
Genom ett integrerat team med erfarenhet av både hållbarhetsredovisning och finansiell redovisning stödjer vi organisationer som vill utveckla och integrera sin rapportering, ofta med utgångspunkt i de internationella riktlinjerna för integrerad rapportering <IR>.

Hållbar strategi
Narva hjälper företag att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi, ofta genom att arbeta fram hållbarhetsmål som driver lönsamhet och stödjande aktiviteter för att nå dessa. Många studier visar att mer hållbara företag har bättre förutsättningar att attrahera talanger, undvika kostsamma konflikter, skapa trygga leverantörskontakter och förbättra kundrelationen. 

Intern och extern kommunikation
Vi hjälper företag att värdera genomförda hållbarhetsåtgärder ur ett kommunikativt perspektiv och paketera budskap för olika kanaler och medier. Ibland är målet att få publicitet eller till och med vinna hållbarhetspriser, ibland är employer branding i fokus. 

Investerarenkäter
Narva hjälper företag att besvara investerarenkäter som Dow Jones Sustainability Index (DJSI), GRESB och CDP. Vi använder även dessa hållbarhetsindex som verktyg för att utveckla våra kunders hållbarhetsarbete och som grund för trovärdig kommunikation. 

Hållbarhetsutbildning
Vi har utvecklat den webbaserade hållbarhetsutbildningen First Space tillsammans med forskare vid KTH och utbildningsföretaget Future First. Medarbetarna utbildas i hållbarhet samtidigt som de involveras i organisationens hållbarhetsarbete. Läs mer här.