Hållbarhets­kommunikation

Narva stödjer organisationer att ta hållbarhet och CSR till nästa nivå. Vårt fokus är att hitta ett sätt att jobba med hållbarhet som stödjer våra kunder att nå sina affärsstrategiska mål. Vi har stor erfarenhet av analys och organisations­utveckling såväl som intern och extern kommunikation. 

  • Profilering av hållbarhetsfrågor  

Narva stödjer er i att värdera genomförda hållbarhetsåtgärder ur ett kommunikativt perspektiv och paketera budskap för olika kanaler och medier. Ibland är målet att vinna hållbarhetspriser eller få publicitet, ibland är det employer branding som är i fokus. 

  • Organisationsutveckling

Narva stödjer organisationer att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi, ofta genom att arbeta fram icke-finansiella mål och en strategi för att nå dessa. 

  • Hållbarhetsredovisning

Narva hjälper organisationer att nå fram med sina hållbarhetsbudskap. Vi har djup expertis inom Global Reporting Initiative (GRI) och erfarenheter från hållbarhetsrapportering i många olika branscher. 

  • Integrerad årsredovisning

Genom ett integrerat team med erfarenhet av både hållbarhetsredovisning och finansiell redovisning stödjer vi organisationer som vill utveckla och integrera sin rapportering.

  •  Väsentlighetsanalys

Vi hjälper organisationer att prioritera vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast och var störst förbättringspotential finns. Vi kan guida er hela vägen från intressentanalys och väsentlighetsbedömning till urval av relevanta indikatorer.

  • Intern hållbarhetsutbildning

Vi har utvecklat den webbaserade hållbarhetsutbildningen First Space tillsammans med forskare vid KTH och utbildningsföretaget Future First. Medarbetarna utbildas i hållbarhet samtidigt som de involveras i organisationens hållbarhetsarbete. Läs mer här.

  • IT-system för hållbarhetsdata 

Corporate Sustainability Management (CSM) är ett webbaserat system för att samla in och analysera hållbarhetsdata. Systemet hanterar många användare, globala leverantörskedjor och ger spårbarhet för revision. Narva är svensk återförsäljare av CSM.