Public affairs

Public affairs, samhällskontakter eller lobbning – kärt barn har många namn. Syftet är att påverka och övertyga. Företag, organisationer och enskilda kan driva viktiga samhällsfrågor genom att engagera sig och bedriva ett aktivt påverkansarbete.

Exempel på tjänster: ·                    

  • Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
  • Undersökningar
  • Remissvar – faktaunderlag
  • Politikerkontakter och medverkan i politiska sammankomster                 
  • Debattförberedelser – muntligt och skriftligt
  • Mediekontakter 

Formella processer har fördelen av att vara hyggligt förutsägbara. Lär dig hur riksdagen och landstingen arbetar, bevaka och påverka rapporter och riktlinjer som myndigheter tar fram och fundera på vilka organisationer som kanske stödjer dina krav. Även tankesmedjor och bloggare producerar åsiktsmaterial. Det är i den miljön som du ska presentera dina förslag.

Syftet med public affairs är att påverka och övertyga. Vem sätter dagordningen? Vilka berättelser vill vi förmedla? Hur kan vi knyta an till den svenska pragmatismen, synen på öppenhet, kvalitet, rättvisa och alla människors lika värde? Vi hjälper till att förmedla, analysera och förklara skeenden i omvärlden. Vi identifierar aktörer och vägar för att påverka. Det kan handla om att få gehör för en idé, men också att stoppa ett beslut eller i alla fall försena det. Att vinna tid innebär ju att nuvarande ordning råder tills vidare. Och kanske hinner saker och ting ändra sig till din fördel så att politikerna i näste skede fattar ett annat beslut.

Att synas i media är ibland nödvändigt för att uppnå önskat resultat och skapa opinion, men ibland helt onödigt. Vi ger strategiska råd kring publicitet och påverkan.