Nordisk PR

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med PR i hela Norden. Under 2013 lanserade vi vårt eget närtverk, Narva Nordic. Vi samarbetar med lokala experter i samtliga länder och koordinerar allt arbete från Stockholm. Det här skapar mer effektiva projekt och våra uppdragsgivare behöver bara en kontakt till alla nordiska länder.

Inom Narva Nordic arbetar vi både med svenska och internationella företag som har ett intresse av att kommunicera med den flera nordiska länder.

Läs mer på narvanordic.com