Kris­kommunikation

Vi hjälper våra kunder att vara väl förberedda för kriser. Under den aktiva krisen ger vi råd om rätt åtgärder för att minimera skadorna och återuppbygga förtroendet på längre sikt.

Narvas experter har stor erfarenhet av krishantering både i Sverige och internationellt.

Exempel på tjänster:

  • Utveckling av krisplaner 
  • Riskinventering
  • Krisutbildningar
  • Krisledning
  • Stöd under den aktiva krisen 
  • Efterföljande återuppbyggnad