Medierelationer

Kommunikation som stärker våra kunders rykte, attraktionskraft och varumärke genom medierna.

Balansen mellan möjligheter och risker kräver fingertoppskänsla och erfarenhet.

Vi arbetar proaktivt – och kopplar hela tiden tillbaka till våra kunders strategiska och affärsmässiga mål.

Mediebearbetning Vi hjälper dig att skapa optimalt genomslag i medier över hela världen. Genom rätt medieval, taktik och budskap når du önskat resultat.

Medieträning Hur tänker en journalist? Hur hanterar jag tuffa frågor? Regelbundna medieträningar hjälper dig att få fram ditt budskap.

Krishantering Vi hjälper dig att vara väl förberedd för kriser. Under den aktiva krisen ger vi dig råd om rätt åtgärder för att minimera skadorna.