Finansiell kommunikation

Vi erbjuder strategi och genomförande av kommunikation som bygger våra kunders varumärke och position på kapitalmarknaden. Det kan vara rådgivning och problemlösning under hela året, eller enstaka projekt. Vid transaktioner ger vi våra uppdragsgivare stöd hela vägen fram till en lyckad affär.

Kvartalsrapporter och nyheter Hur utnyttjar du rapporter och nyheter optimalt? Vi hjälper att synas på rätt ställen, hantera svåra frågor och förändra bilden av företaget.

Investerar- och analytikerkontakter Vi hjälper dig att analysera och påverka hur kapitalmarknaden ser på bolaget, ledningen och framtidsplanerna.

Transaktioner Börsnoteringar, förvärv, avyttringar och nyemissioner är alla extremt krävande kommunikationsutmaningar. Vi stödjer dig genom hela processen.

Årsredovisningar Narva är experter på årsredovisningar och andra finansiella rapporter och informationsdokument. Både i print och online.  

Kapitalmarknadsdagar Narva ökar effekten av din kapitalmarknadsdag och hjälper dig med både upplägg och genomförande.

Prospekt och finansiella dokument Börstryck är Narvas verksamhet inom prospekt och finansiella dokument. Läs mer på borstryck.se