Arbetsmetoder

Gränsöverskridande och fokuserade

På Narva vet vi hur man gör verklighet av goda idéer. Vi brukar säga att vi ska vara lika bra i genomförandet som vi är vid whiteboarden. Och det är inte alltid helt lätt.

För att skapa rätt lösning tillsammans med våra kunder kombinerar vi expertkompetensen inom flera kommunikationsdicipliner.

Anledningen till att integrera flera discipliner är enkel – potentialen och utmaningen går oftast inte att stoppa in i ett enskilt fack. Vi erbjuder fler kompetenser inhouse än våra branschkollegor, vilket naturligtvis är något som våra kunder uppskattar.

Ge oss ett problem – och vi kommer att kunna presentera lösningar som spänner över ett brett fält och tar vara på hela potentialen. Oavsett om din utmaning finns i Sverige eller utomlands.

Samarbetsformer

Vi genomför uppdrag till våra kunder antingen genom fastprisåtaganden, retainersamarbeten eller på löpande räkning. Oavsett modell eftersträvar vi öppenhet och tydlighet i våra kundsamarbeten.