Narva öppnar kontor i Göteborg

Narva fortsätter att expandera och öppnar kontor i Göteborg. ”Vi har ett antal uppdragsgivare i Västsverige och givet att näringslivet i Göteborgsregionen växer så är det här ett naturligt steg för oss”, säger Daniel Bergsten, managing parter på Narva.

Narva har under de senaste åren haft en stark tillväxt och är i dag drygt 50 personer på kontoret i Stockholm. Tillväxten är jämt fördelad över alla discipliner och en allt större andel av uppdragen är nordiska.

”När vi utvärderade vilken nordisk stad det är mest logiskt att vi etablerar oss i, föll valet på Göteborg. Vi tror att kombinationen av att finnas i både Stockholm och Göteborg innebär ett mervärde i och med att många viktiga målgrupper finns i Stockholm,” säger Daniel Bergsten.

Att det västsvenska näringslivet präglas av tung industri är något som passar Narva bra. ”Vi är väldigt duktiga på hållbarhetsfrågor, gärna i kombination med public affairs och för tillverkande industri är hållbarhetsutmaningarna ofta mer centrala än för tjänsteföretag”, säger Daniel Bergsten.

Just nu pågår rekrytering av ett antal nyckelpersoner, däribland en kontorschef.

Narva grundades år 2000 av Daniel Bergsten och Johan Molander och är i dag drygt 50 medarbetare och en av Sveriges snabbast växande kommunikationsbyråer. Omsättning 2016 var 76 mkr.