Mikaela Älgevik

Ekonomiassistent och Almedalskoordinator

På Narva är Mikaela det administrativa navet för både uppdragsgivare och konsulter. Hon har examen från Uppsala Universitet i både medie- och kommunikationsvetenskap och i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring.

Tel: 08-599 211 26
E-mail: mikaela.algevik@narva.se