Jenny Didong

Seniorkonsult

Jenny kommer närmast från Finansdepartementet där hon arbetade med finansmarknadsfrågor. Dessförinnan var hon ansvarig för kommunikations- och ägarpolicyfrågor för de statligt ägda företagen. Hon har också tidigare arbetat med investor relations på dåvarande OMX.

Tel: 08-599 211 39
E-mail: jenny.didong@narva.se