Claes Sjöberg

Senior rådgivare

Claes är expert på hållbarhetskommunikation. Han har under närmare 25 år arbetat med utbildningar, rådgivning och konferenser för miljö- och hållbarhetsansvariga inom näringsliv och offentlig verksamhet. Claes har varit ansvarig för utformning av hållbarhetsredovisningar till en rad företag, däribland Ikea och AB Volvo. Han var under en rad år också chefredaktör och publisher av tidningen MiljöRapporten och det internationella magasinet Tomorrow. Fritiden tillbringar han helst i närheten av vatten, i skärgårdshuset, kajaken, eller i sin båt.

Tel: 070-662 64 71
E-mail: claes.sjoberg@narva.se