Cecilia Lunell

Kommunikationskonsult

Cecilia arbetar som kommunikationskonsult i team Corporate. Närmast kommer Cecilia från myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, där hon arbetade som utredare. Dessförinnan gjorde hon praktik på policysektionen på Statsrådsberedningens kansli för EU-samordning där hon arbetade brett med olika typer av EU-frågor. Med sig i bagaget har Cecilia också en Politices kandidatexamen med inriktning statsvetenskap från Uppsala universitet samt studier vid Sciences Po i Paris. På fritiden blir det mycket badminton för Cecilia, bland annat spelar hon själv, är tränare och styrelseledamot.

Tel: 08-545 157 74
E-mail: cecilia.lunell@narva.se