Henrik Kolga

Seniorkonsult

Mångårig erfarenhet som informationsdirektör (Swedbank, Veolia, Wasa Försäkring) och som kommunikationskonsult. Leder massmedie- och intervjuträningar. Tidigare journalist. Bland uppdragsgivare som Henrik har jobbat med återfinns Arbetsförmedlingen, Continental och Indutrade.

Tel: 08-599 211 08
E-mail: henrik.kolga@narva.se