En dag på Narva

Vi gillar action

Vad består en dag på Narva av? Vad arbetar våra medarbetare med? Naturligtvis skiftar det mycket, men det här är ett smakprov.

07.30: Medieträning med VD och presschef. Dags att slipa formen inför det kommande året. Och som alltid är det så att övning ger färdighet. Två kommunikationsrådgivare hjälper våra uppdragsgivare att bli bättre framför kamera och hantera tuffa frågor.

10.00: Budskapsworkshop. Vår kund vill förändra bilden av sig själva. Vi vet målet för kommunikationen, men nu är det dags att formulera rätt huvudbudskap. I workshopform mejslar vi ut kärnan i vad kunden vill förmedla.

10.15: Utveckling av ett bildkoncept. Utifrån en brief är det dags att visualisera konceptet. En art director testar olika teman för att skapa ett sammanhållet bildspråk. Ska det vara en tydlig symbolik i bilderna, eller ska vi förmedla en känsla?

11.45: Lunch med en riksdagsledamot. Våra uppdragsgivare påverkas av politiska beslut. Därför är det viktigt att lyssna på hur olika beslutsfattare resonerar i aktuella frågor. Genom vårt kontaktnät och erfarenhet kan vi förmedla värdefulla insikter och nya idéer.

13.30: Pitchpresentation. Ett företag har en kommunikationsutmaning och bjuder in kommunikationsbyråer att presentera sig. En pitch på branschspråk. Vi presenterar strategi och upplägg. På andra sidan bordet sitter kommunikationsdirektören och marknadschefen och antecknar noga, medan en inköpschef bläddrar längre bak i vårt förslag.

15.00: Krishantering. Ett rykte har börjat cirkulera på kapitalmarknaden att en av våra kunder planerar att sälja av en stor del av verksamheten. Vi kartlägger situationen och föreslår snabbt åtgärder för att minimera skadeverkningarna.

15.30: Kaffe med en journalist. Vi har sammanfört vår uppdragsgivare med en nyckeljournalist som blivit intresserad av det som kunden har att säga. Eftersom kunden är expert inom ett ganska smalt område krävdes det en hel del research för att hitta rätt person på den stora redaktionen. 

16.00: Utvärdering. Vi har hjälpt en kund med att skapa en ny webbplats. Eftersom det är en stor koncern är det många saker som måste fungera. Utifrån de mål som sattes upp vid starten av projektet diskuterar vi utfallet och prioriteringarna framåt.

17.00: Telefonkonferens. Vår uppdragsgivare har ambitionen att lägga ett offentligt bud på ett svenskt börsnoterat bolag. Många rådgivare är inkopplade: banker, jurister och kommunikationsrådgivare. För våra asiatiska teamkollegor är det nu mycket sent på natten, medan några amerikanare svarar för det pigga morgonhumöret.

18.00: Projektredovisning. För vissa konsulter är det dagens bästa stund, för andra något som inte är lika positivt. Hur som helst något som måste skötas. De flesta kunder uppskattar att få tydliga rapporter om utfallet i pågående uppdrag.